Statskontrolleret Økologisk hønsefoder

✓ Grundlagt i 1936 og er i dag Danmarks eneste producent af hele og forarbejdede muslingeskaller.

Om produktionen

Muslingeskallerne indsamles henholdsvis ved Norges vestkyst i Nordsøen og omkring Færøerne i Nordatlanten. Desuden aftager vi tomme skaller fra danske muslingekogerier.

Rent og garanteret salmonellafrit

Skallerne køres på transportbånd ind til tørring i en tromleovn, der har en indgangstemperatur på mellem 450 til 800 grader. Ude igen knuses de 60 grader varme skaller, sorteres og lagres efter størrelser i store siloer. Det hele sker uden berøring af menneskehånd.

Fra siloanlægget, der består af 14 siloer, udtages skallerne enten direkte til læsning på lastbiler eller til pakning i sække. Sækkene opbevares tørt og godt i lagerhallen.

Produktionen er GMP+ certificeret, og vi fører månedlige kontroltjek i forhold til salmonella, kolliforme bakterier og tungmetaller. DanShells produkter er garanteret salmonellafrie.

”Muslingeskallerne fra Nordsøen landes på Aalborg Havn og køres til Egense, hvor de bearbejdes til prima foderberigelse til fjerkræ og fugle.”

– Indehaver, Birger Christensen