• ✓ Grundlagt i 1936 og er i dag Danmarks eneste producent af hele og forarbejdede muslingeskaller.

  • ★ Vælg sprog       

    ”Muslingeskallerne fra Nordsøen landes på Aalborg Havn og køres til Egense, hvor de bearbejdes til prima foderberigelse til fjerkræ og fugle.”

    – Indehaver, Birger Christensen